PONUKA SLUŽIEB:

. Správa bytov, nebytových priestorov a garáží

. Spracovanie vyúčtovania nákladov pre SVB

. Spracovanie účtovníctva a mzdovej agendy pre SVB

. Odborné poradenstvo pre vlastníkov nehnuteľností

. Poradenstvo pri žiadostiach o úver zo ŠFRB

. Zabezpečenie ďalších podporných služieb